Stacks Image 61

Toelichting bij de figuur
Stroom wordt verandeld op de energiebeurzen. De energiemaatschappijen die inkopen moeten een vergunning hebben bij de ACM. Dat houdt ondermeer in kredietwaardigheid en programmaverantwoordelijkheid. Er moet geleverd worden wat is afgesproken. De inkoop van zon en wind geschiedt in volumes, waarvan het leveringstijdstip niet exact bekend is.

Er ontstaat onbalans en die moet door de leveranciers worden opgelost. Zoals de inkoop van dure stoom tijdens productiedalen.

Elk jaar hebben we een periode van
Dunkelflaute: weinig wind en nauwelijks zon in de winterperiode. Al met al is de hoeveelheid stroom die extra bijgestookt moet worden in de dalen 20 - 30% van de jaarproductie, waardoor de leveringsprijs voor de batch zon en windstroom 40% tot 80% hoger kan worden.

Voor piekstroom die niet afgenomen kan worden worden speciale contacten gesloten.
Bij een aandeel va zon en wind van 70% bedraagt de hoeveelheid stroom die niet afgenomen kan worden 30%.
Curltailment is een oplossing: het weggooien van stroom. De kWh prijs van de producent wordt daarmee verhoogd met een factor 100/70 = 1,4.


Daarnaast moet het grid aangepast worden op het land en op zee moeten stopcontacten worden gebouwd. Deze kosten worden bij de consumenten in rekening worden gebracht.
De kosten op zee lopen op tot 2,8 cent per kWh bij molens ver op zee.